Sidevisninger i alt

søndag den 11. august 2013

Et svar til Shlom Sand/Keld Koplev Politikken og deres forsøg på at mistænkliggøre staten Israel ret til at eksistere.


Jeg kan ikke forstå at politikken vælger et brug så meget plads på et henholdsvis gammelt og uddebatteret bog.

Shlomo Sands bog er baseret på hans politiske overbevisninger og ikke historiske fakta, Shlomo Sand har en HOLDNING, der er baseret på hans ideologiske tankegang, og ikke på fakta. (kommunistisk, marxistisk)
De fleste jøder ser sig selv som en religion og en etnisk gruppe. Jøderne definerer sig selv som et folk fordi de er ET FOLK – hvis ikke andet så har omverdenen sørget for at jøderne er blevet  til ET FOLK og her henviser jeg til den historiske forfølgelse af jøder over hele verden ikke mindst i den arabiske verden. Uanset hvad årsagen er til jødeforfølgelse så har det jo eksisteret i flere tusinde år og har været med til at gøre jøder til — ET FOLK.(Fælles historie)

Der ærgrer mig sådan at hans bog ikke var udkommet før 30’erne – fordi der ville havde sket det mirakel at HITLER ikke ville have forfulgt det jødiske folk da de jf. Shlomo Sand og Politikken simpelthen ikke fandtes. Pokkers også.
Her er en rigtig spændende læsning vedr. Shlomo Sands bog:


Shlomo Sand ignorerer i hans bog flere historiske/ genetiske fakta som der fremgår af nedenstående artikel:
Jøder fra Europa og Mellemøsten har alle væsentlige fælles DNA spor der kan spores tilbage til det oprindelige Israel.

”Jøder fra hele verden bærer den samme arvemasse, Trods flere tusinde års adskillelse er jøder i både Europa og Mellemøsten nært beslægtede og har begge gener, der kan føres tilbage til Mellemøstens jøder for cirka 3000 år siden”
”Oplysningerne stammer fra to nye genetiske undersøgelser, der som de første har benyttet sig af særlige datascannere, der kan sammenligne genmasser fra jødiske samfund fra hele verden. stor genetisk tæthed mellem to af Europas jødegrupper, ashkenazi og sefardiske jøder.”
I denne forbindelse er det også vigtigt at pointerer at Shlomo Sands primære interesseområder er nationalisme, filmen som historie, og fransk intellektuelle historie dvs. INGEN speciale inden for jødisk historie heller ikke Khazhar historie og for den sags skyld ingen speciale i genitik.
Shlomo Sand ignorerer også det faktum at jøder blev forfulgt og blev betragtet som fremmed folk. Jøder blev betragtet af andre nationer og ledere som ET folk, her er et brev fra Napoleon Boneaparte der beviser at jøder blev betragtet som ET FOLK – og at området Palæstina blev betragtet som et jødisk område - det er ikke en zionistisk opfindelse som Shlomo Sand og co. hævder: (zionister har blot gjort det muligt for verdens jøder at vende tilbage til deres hjemland) Jeg tror næppe at Napoleon Bonaparte var zionist
Napoleon Bonapartes ’Brev til jøderne’ af 20. april 1799
I 1799 befandt den franske hær under Napoleons kommando sig udenfor Acre. Ved den lejlighed udsendte Napoleon et brev, der tilbød jøderne Palæstina som deres hjemland under fransk protektion. Projektet blev imidlertid ikke til noget, fordi Napoleon blev slået og var tvunget til at trække sig tilbage fra Mellemøsten.

Brevet har dog krav på interesse, fordi det forudskikker oplysningstidens filosofi, der legitimerede det jødiske folks integration, og fordi det markerer begyndelsen på stormagternes forsøg på i 1800-tallet at indføre jødisk selvstyre i Palæstina, så Palæstina kunne blive et protektorat under den europæiske stat, der fik det jødiske folk genindsat i Palæstina.
Efter Napoleons nederlag var det primært England, der gik videre med projektet, hvilket markerer begyndelsen til den engelske kristne zionisme.
Brevet er taget fra adressen: www.mideastweb.org.
”Brev til den jødiske nation fra den franske øverstkommanderende Bonaparte
General Hovedkvarteret, Jerusalem 1. Floreal, 20. april 1799, i Den franske Republiks 7. år.

Fra Bonaparte, den franske republiks øverstkommanderende over hærene i Afrika og Asien, til Palæstinas retmæssige arvinger.

Israelitter, enestående nation, der i tusinder af år på grund af lysten til erobring og tyranni er blevet berøvet deres forfædres land, men ikke deres navn og nationale eksistens!

Opmærksomme og upartiske observatører af nationernes skæbner har også, skønt ikke begavet med profetisk indsigt som Esajas og Joel, ikke desto mindre gennem lang tid følt, hvad de [profeterne] med skøn og opmuntrende tro har forudsagt, da de så den tilstundende af deres kongedømme og fædreland: »Herrens forløste vender hjem, de drager til Zion med jubel, med evig glæde om issen; fryd og glæde får de, sorg og suk skal fly«. (Esajas Bog 35.10).
frafalde jeres krav, så tilbyder Frankrig jer her og nu og i modstrid med alle forventninger, Israel som jeres fædrene arv!
Den unge hær, sammen med hvilken jeg af Forsynet er blevet sendt hertil, besjælet af retfærdighed og sejr, har gjort Jerusalem til sit hovedkvarter, og den vil i løbet af nogle dage slå sig ned i Damaskus, hvis nærhed dermed vil ophøre med at være en trussel mod Davids by.
Palæstinas retmæssige arvinger!

Skynd jer! Nu er øjeblikket, der måske ikke kommer igen i tusinder af år, hvor I kræver genoprettelsen af jeres borgerlige rettigheder blandt universets øvrige folkeslag. De rettigheder, der på skammelig vis er blevet jer berøvet igennem tusinder af år, jeres politisk eksistens som en nation blandt andre nationer, og den ubegrænsede ret til at tilbede Jahve i overensstemmelse med jeres tro, i al offentlighed og sandsynligvis for altid.”

Shlomo Sand ignorerer endvidere værker som der bekræfter jødisk tilknytning til landet Israel og værker der adresserer jøder som ET FOLK:
Solomom Ibn Verga ( 1450-1525) en jøde, der er født i Malaga, smidt ud af Spanien og Portugal og endt i Italien, skrev en bog der hedder: ” Shevet Yehuda ” The Rod of Judah ” en bog omkring det jødiske folk – han har oven i købet skrevet bogen på hebræisk!

Juda Halevi (1075-1140). (selv om dette er en digtsamling er det et historisk dokument/ tekst)
Hans største værk er imidlertid digtsamlingen “ Shirei Zion “ (digte om Zion), hvor han udtrykte sin overbevisning om at der i verden kun var èt sikkert sted for jøder, Eretz Israel, hjemlandet Israel. (vel og mærke skrevet på hebraisk – det jødiske FOLKS sprog.) mm.

Shlomo Sand ignorerer i øvrigt fakta om at jøderne altid fastholdt forbindelsen til Israel og til de jøder som blev boende i Israel, det åndelige bånd til landet har altid eksisteret. I 1700 (læg mærke til at det er før zionisme) flygtede nogle jøder til Israel, fx Rabbi Yehuda Hehasid og hans tilhængere, slog sig ned i Jerusalem, Rabbinere Luzatto og Ben-Attar førte en forholdsvis stor indvandring omkring 1740. Andre grupper og enkeltpersoner kom fra Litauen og Tyrkiet og forskellige lande i Østeuropa.

I 1808 grupper af litauiske jøder - tilhængere af Vilna Gaon (en berømt rabbi)- købte jord i Palæstina for at starte en landbrugsbedrift . I 1839-1840 besøgte Sir Moses Montefiore Palæstina og forhandlede med Khedive af Egypten for at tillade jødisk bosættelse og køb af jord i Palæstina.
Også den berømte "Første Aliya" tog til Israel - før den zionistiske bevægelse blev oprettet "Aliya" betyder bogstaveligt "at gå op", og det er et begreb, jøder har brugt i lang tid for at komme til den hellige jord. 

Med start i 1870'erne, oprettede religiøse og ikke-religiøse jøder flere studiegrupper og et samfund for køb af fast ejendom i Palæstina og afvikling der. I 1870 Alliancen israelitiske, en tilsyneladende ikke-zionistisk organisation, grundlagt Miqveh Yisrael landbrugsskole nær Beit Dagan.
I 1882, lad BILU (en forkortelse for "Beyt Ya'akov Lechu Venelcha" - House of Jacob os gå) og Hibbat Tziyon (kærlighed til Zion) grupper blev etableret. De var inspireret af dynamikken i den bølge af anti-jødiske vold, der havde fejet Rusland i 1881. Hibbat Tziyion begyndte som et netværk af uafhængige underjordiske grupper. Disse og lignende grupper etablerede en række tidlige jødiske bosættelser, herunder Yesod Hamaalah, Rosh Pinna, Gedera, Rishon Le Tziyon, Nes Tziyonna og Rehovot på land købt fra arabiske ejere ved hjælp af jødiske filantroper, primært Lord Rothschild. Joel Solomon førte en gruppe af ortodokse jøder ud af Jerusalem til at stifte Petah Tikva i 1878.

Jeg mener også at jøder er bedøvende ligeglade med hvad Shlomo Sand, Politikken eller jeg mener de er eller ikke er - de fleste jøder betragter sig som ET FOLK og derfor er de det –  det er meget enkelt.

Der findes desværre mange måder hvor man kan prøve på at udslette et folk. Hitler har prøvet med folkemord og udryddet 6 millioner af det jødiske folk men heldigvis lykkedes det ham ikke. En anden metode som bliver brugt her- er at benægte deres eksistens. Det er ansigtet på ny antisemitisme metode.


onsdag den 7. august 2013

Abbas og EU i fælles front -en jøde fri stat.

I forbindelse med Abbas seneste offentlige udtagelser om at der ikke må eller kan leve Israelere i en kommende palæstinensisk stat, ligger han sig op af EU's nye pro palæstinensiske tiltag.
Dette tiltag bygger på en boykot rettet mod jøder, der bla.er bosat på Vestbredden hvor de via historien har et 4000 årigt tilknytning både kulturelt og religiøst til områderne der tidligere hed Judæa - Samaria dette betegner jeg som racistisk.

Meningen med det nye tiltag er at isolerer jøder der bor på Vestbredden og øst Jerusalem på trods af at de ikke har begået noget forkert, de bor i områder som Israel efter 1967 krigen indtog og disse områder er udlagt som uafklarede områder der via forhandling der bygger på sikkerhed for Israel og skal forhandles tilbage jvf ”UN Security Council Resolution 242 from 1967 calling for "secure and recognized boundaries” Grundlaget for tilbage aflevering af områder har Israel tidligere efterlevet overfor Ægypten mod fredsaftaler, samt Gaza der til gengæld kvitterede ved at Hamas overtog og om dannede området til en aktiv terror frontlinje mod Israel.

Det må ene og alene være de palæstinensiske lederes opgave at komme til forhandlingsbordet og på samme måde som Israel acceptere over 1,5 millioner arabere i Israel må de palæstinensiske ledere være med til at finde en løsning der acceptere tilstedeværelsen af jøder i deres område alt andet må betegnes som racistisk, samt mødes med et uforsonlig diplomati fra EU/FN, denne tydelige accept af antisemitisme hverken må eller skal accepteres.

Et stort spørgsmål som EU/Villy Søvndal også bør forholde sig til er den økonomiske påvirkning af den palæstinensiske befolkning på Vestbredden, et eksempel er bosættelsen Barken hvor der ligger en del store virksomheder der beskæftiger palæstinensere fra lokalt området, nu fjerner EU deres livs grundlag og dette vil medbringe økonomisk ustabilitet i deres lokal område med de negative konsekvenser dette medføre, men igen målet er Israel så så langt har de nok ikke tænkt i EU.
Uden hensyntagen til at USA forsøger at skabe et fælles grundlag for diplomati omkring en 2 stats løsning mellem Israel og Vestbredden kaster EU helt tydeligt deres ubetingede støtte og solidaritet over på den palæstinensiske side.

Derved kan palæstinenserne fra lægge sig ethvert glimt af ansvar, engagement og vilje til en konstruktiv løsning så længe Abbas formår at vise et venligt ansigt til EU/vesten og et andet mere uforsonlig til den arabiske befolkning hvor anti Israelsk propaganda med officielt hyldest til selvmords-bomber og terrorister spiller en stor rolle samt benægtelse af Israels eksistens, så er der jo ingen grund til at forlade hængekøjen når bla. EU og FN har den holdning de har, og så ensidigt presser Israel.

lørdag den 11. maj 2013


LÆSERBREVE 11.05.13 kl. 03:00

Udenrigsministrenes projekt

HENRIK CHIEVITZ, EGE ALLÈ 193, SILKEBORG
Det er ikke uventet, at netop SF med udenrigsminister Villy Søvndal i spidsen går forrest i etableringen af en palæstinensisk ambassade i Danmark. Det har altid ligget i SF’s historie at hetze mod Israel, hvilket en lang række SF’ere aldrig har lagt skjul på i deres udtalelser, samt SF’eres tidligere medlemskab af ”boykot Israel”, hvilket de dog trak sig ud af, da Villy Søvndal gjorde sin entre som udenrigsminister – men fokus bevarede SF og Villy Søvndal.
Israel var og er udset til ensidigt at bære skylden for en manglende tostatsløsning, og palæstinenserne har fået rollen som de svage, uskyldige, som
alle kan samles om og fuldstændig ukritisk kaste alt støtte på.
Et klart bevis på SF's ensidighed er, at personer som SF-medlem Fathi El-Abed og andre nyder godt af at kunne udgyde
deres hadske og uforsonlige
retorik åbent og uimodsagt i dette parti.

Trist

Det er trist at opleve en dansk udenrigsminister som et redskab til at hetze mod et frit og demokratisk land, og det undrer, at han ikke med større energi tør italesætte de mangler og udemokratiske metoder, der præger Gaza/Hamas og Vestbredden/det palæstinensiske selvstyre.
Der er rigeligt at bekymre sig om.
Men nu har Villy Søvndal og SF fået deres vilje, og hvis Villy Søvndal var en ægte demokrat og forkæmper for en tostatsløsning, så ville jeg forvente, at den kommende repræsentant (ambassadør) for palæstinenserne allerede har en overtegnet kalender i Udenrigsministeriet, hvor de øjeblikkelig skal stille for at forklare deres gentagne brud på demokratiske rettigheder, samt hvilken rolle Hamas får både i forhold til Israel og civilbefolkningen i en kommende palæstinensisk stat.

Raketangreb

Et vedvarende problem er også raketangreb mod civile områder i Israel fra Gaza samt den statsstøttede dyrkelse af terrorister/martyrer i det statsdrevne tv på Vestbredden.
Ja, der bliver nok at se til for vores udenrigsminister, men måske mangler modet og visionen i forhold til at tale om menneskerettigheder, begrænsning af ytringsfrihed, kvindesyn og demokrati, når en ikke- eksisterende stat skal stå til ansvar.
Desværre er faktum, at Villy Søvndal reelt ikke vil anerkende sit og Udenrigsministeriets rolle i en tostatsløsning, der bygger på fred og gensidig anerkendelse, herunder det ansvar, som Danmark må og skal påtage sig for at kunne spille en rolle som fredsmægler, og det at skabe dialog og være lyttende på trods af forskelligheder.
Alt det ser det ud til, at Villy Søvndal har tilsidesat med sin ensidige støtte og manglende diplomatiske evne/vilje.

fredag den 10. maj 2013

Følger ansvaret med titlen?


LÆSERBREVE 10.05.13 kl. 03:00

Følger ansvaret med titlen?

HENRIK CHIEVITZ, EGE ALLÉ 193, SILKEBORG
At SF søger at redde, hvad reddes kan af partiet, og at deres eneste ”trumfkort” på kongressen er et populistisk tiltag, der ene og alene har til formål at genere Israel og skade muligheden for en tostatsløsning ved at fastholde de palæstinensiske ledere i hængekøjen og ensidigt bygge på at gøre Israel ansvarlig for en tostatsløsning, er direkte uansvarligt og usympatisk.
Ikke at det var uventet, at SF vil stå i front for et sådant tiltag. Det har altid ligget i SF’s historie at hetze mod Israel, hvilket en lang række SF’ere aldrig har lagt skjul på i deres udtalelser, samt SF’s tidligere medlemskab af Boykot Israel, hvilket de dog trak sig ud af, da Villy Søvndal som en bambi på isen gjorde sin entre som udenrigsminister. Men fokus bevarede SF og Villy Søvndal.
Israel var og er topprioritet i forhold til hetz, og palæstinenserne har fået rollen som de svage uskyldige, som alle SF'ere kan samles om og fuldstændig ukritisk kaste al støtte på: Meget mere sammenhængs kraft er der muligvis ikke tilbage i partiet.

Søvndals formørkede syn

Et klart bevis på SF’s ensidighed er grunden til, at folk som Fathi El-Abed og andre nyder godt af at kunne udgyde deres hadske og uforsonlige retorik åbent og uimodsagt i dette parti.
Søvndal formår i sit formørkede syn på Israel at opildne diverse ekstremister herunder Hamas til at blive i deres forestilling om en stat – det er storstaten Palæstina uden Israel på landkortet – herunder formår han at fastholde Abbas fra Vestbredden i, at der ikke skal skabes en tostatsløsning via dialog.
Det er trist at opleve en dansk udenrigsminister som et redskab til at hetze mod et frit og demokratisk land, og det undrer, at han ikke med større energi tør italesætte de mangler og udemokratiske metoder, der præger Gaza/Hamas og Vestbredden/Abbas. Der er nok at bekymre sig om, men måske mangler modet og visionen i forhold til at tale om menneskerettigheder, begrænsning af ytringsfrihed, kvindesyn og demokrati.

Et vedvarende problem

Nu har Villy Søvndal og SF fået deres vilje, og hvis Villy Søvndal var en ægte demokrat og forkæmper for en tostatsløsning, ville jeg forvente, at den kommende repræsentant (ambassadør) for palæstinenserne allerede havde en overtegnet kalender i Udenrigsministeriet, hvor repræsentanten øjeblikkeligt skulle stille op for at forklare de gentagne brud på demokratiske rettigheder, samt hvilken rolle Hamas ville få både i forhold til Israel og civilbefolkningen i en kommende palæstinensisk stat.
Et vedvarende problem er også raketangreb mod civile områder i Israel fra Gaza samt den statsstøttede dyrkelse af terrorister/martyrer i det statsdrevne tv på Vestbredden, der officielt skal forklares over for Danmark. Ja, der bliver nok at se til for vores udenrigsminister, men nej, faktum er nok, at det kun er Israel, der får denne opmærksomhed, da Villy Søvndal realt ikke vil anerkende sit og SF’s ansvar for en tostatsløsning, der bygger på fred og gensidig anerkendelse.

lørdag den 4. maj 2013

En ambassadør for ???


Nu har Villy Søvndal og SF fået deres vilje, en ambassadør fra et ikke eksisterende land gør sin entre i Danmark og hvis Villy Søvndal var en ægte demokart og forkæmper for en 2 statsløsning så ville jeg forvente at den kommende repræsentant (ambassadør) for palæstinenserne trods alt så allerede har en overtegnet booket kalender i udenrigsministeriet hvor de øjeblikkelig skal stille for at forklarer de palæstinensiske leders gentagene brud på demokratiske rettidigheder, samt hvilken rolle Hamas får både i forhold til Israel og civilbefolkningen i en kommende palæstinensisk stat

Et vedvarende problem er også raket angreb mod civile områder i Israel fra Gaza, samt den statsstøttede dyrkelse af terrorister/martyrer i det statsdrevne TV på Vestbredden der skal officielt forklares over for Danmark, ja der bliver nok at se til for vores udenrigsminister.

Men nej faktum er nok at det kun er Israel der får denne opmærksomhed da Villy Søvndal realt ikke vil anerkende sit og SF’s ansvar for en 2 statsløsning der bygger på fred og gensidig anerkendelse.
Jeg kan på ingen måde se logikken i hvad der forgår og måden det forgår på, det er bekymrende at alle regler sættes ud af spil når Villy Søvndal som udenrigsminister får lov til at bygge luftkasteller, og pleje egne og SF’s sinteresser, men ok prisen for at få opløst et parti må jo have sine omkostninger og hvis det er den pris han mener at SF skal huskes for som regeringsparti så har han da opnået det.

Trist at han overhovedet har fået opbakning til dette raid mod Israel, 

fredag den 26. april 2013

Fastholdelse af had.


Det der er gældende for forståelse af hvad og hvorfor der endnu ikke er opnået en fred/2 stats-løsning i forhold til staten Israel og de der ønsker at konstruerer en stat uden real kulturel/historisk tilknytning til området altså en palæstinensisk stat, må have modet og viljen til at se sandheden i øjnene.

Sandheden er at siden staten Israel blev oprettet har der aldrig været en vilje til freden fra de lande der omgiver Israel, ej heller da Gaza var under Ægyptisk kontrol og Vestbredden undere jordansk kontrol – hvilket må undre mange og samtidig få mange til at stille det spørgsmål om de arabiske lande reale ønskede/ønsker om en palæstinensisk stat eller om området bruges som et diplomatisk værktøj/projekt til at angribe det eneste demokratiske og højt udviklede land i regionen Israel.
Her det værd at påpege de dobbelt standarter Israel udsættes fra bla. magtfulde organisationer som FN, racistiske boykot kampanger fra EU, overskrifter fra medier der bevidst ofte er misvisende, hadske ytringer der får lov til at stå ubesvarede hen osv.

At det reale håb der i Israel om fredlig sameksistens med Vestbredden og Gaza udfordres er ikke svært at konstaterer, det der burde udgår grundlaget for en fred og 2 statløsning undermineres dagligt af de palæstinensiske leder på en måde der må få enhver demokrat til at fyldes med bekymring.
Den fred som Israel og mange så højlydt efterspørger dræbes og drænes systematisk ved hjælp af officielle palæstinensisk medier der burde fokuserer på uddannelse,  tolerance og sameksistens. Men nej i stedet op-læres generation efter genration til at hade og hjerne vaskes systematisk af statsdrevne medier der forherliger drab, vold og terrorister.

Dan Harder har et fantastisk godt indlæg i Jyllandsposten torsdag 25-04-2013 hvor han rammer denne konflikt og netop fremhæver den dobbeltmoral der kendetegner de der ofte kritiserer staten Israel.

http://jyllands-posten.dk/opinion/breve/ECE5371637/det-palaestinensiske-problem/

Her er et eksempel fra statdrevet palæstinensisk TV  med et barn, der opdrages til alt andet end fred og gensidig anerkendelser. Tag så i betragtning at det er de palæstinensiske ledere  som står bag børne tv som dette og støttes af EU; FN – underligt at den danske udenrigsminister ikke tør træde i karakter, især da denne hjerne vask har stået på lige siden araberne /palæstinenseren i 1947 sagde nej til en 2 statløsning og valgt og stadig fastholder krigen/konflikten.
Long live the nation of Fatah and Yasser Arafat' 
Allah's enemies, the sons of pigs (i.e., Jews, in Islamic tradition) 
Destroyed and uprooted the olive and fig trees 
They murdered children with guns, like snakes 
They cut off their limbs with stones and knives 
They raped the women in the city squares 
They defiled Allah's book [the Quran] in front of millions 
Where is the nation of Islam? 
Where are the nation of Islam and the Jihad fighters? 
Where is the fear of Allah in Jerusalem, which has been defiled by the Zionists?" 
PA TV host: "Bravo, applause, applause, applause to Hadeel."

torsdag den 7. marts 2013

Ja det er antisemitisme

At læse Fathi Al Abed i Jyllandsposten virker tragisk komisk, som jeg forstår manden kan et overfald på jøder ikke betegnes som anti semitisme hvis det udføres af en bande, i følge denne logik kunne Hitler i dag undskylde sig med at det ikke var anti semitisme der slog 6 milioner jøder ihjel da nazismen var en stor bande.

Jeg troede knap nok mine øjene da jeg læste følgende,

”Listen” med de 35 hændelser kan nemt pilles ned til en håndfuld hændelser. Særligt de fem overfald, der er med på listen. Det er i den grad fem overfald for meget, uanset med hvilke begrundelse og mod hvem. Et af dem omhandler en ung pige, der overfaldes på et diskotek i København. Hvad der ikke fortælles, er, at pigen arbejder på diskoteket, og at ”overfaldsmændene” er dørmænd på det omtalte diskotek, og at de tilhører den kriminelle bande Black Cobra.

Er det antisemitisme?"

Helt ærligt det her virker som rendyrket forsvar af antisemitisme bare Det er organiseret rigtigt og i bander.